Webbprogrammering

En hemsida idag ställer högre krav på webbprogrammering än tidigare. Det räcker inte längre med en enkel informationsida i html utan kunder efterfrågar en rad funktioner såsom enkel administration, forum, blogg, e-handel etc.

Vår strävan är att göra en sida fullt uppdaterbar på ett så enkelt sätt att vem som helst kan administrera den.

Programmering av nyproduktion sker huvudsakligen i PHP och MySQL med XHTML, CSS för layout.

Vi kan också hjälpa till att uppdatera och utöka befintliga hemsidor med bl.a ASP, Javascript, Access-databaser m.m


© Sundén Musik & Media, Kapellvägen 16, 352 62 Växjö, 0708-385992, marten@sundenmusikmedia.se